Cổng thông tin điện tử huyện Hậu Lộc
Cổng thông tin điện tử huyện Hậu Lộc

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ MỸ LỘC - HUYỆN HẬU LỘC

Chịu trách nhiệm: Ông Lê Văn Lương - Chủ tịch UBND xã

Địa chỉ: Thôn Trần Phú - Xã Mỹ Lộc - Huyện Hậu Lộc

Số điện thoại: 0943076188

Website được thiết kế bởi Trung tâm Công nghệ thông tin và truyền thông Thanh Hóa